Dollar Vives Bohemia

*3. 11. 2011

CHOVNÝ VŠESTRANNÝ PES

C.I.E., C.I.B., MultiCh., GCh., Ch ČMKÚ
Matka: Ambra z Královskýc vinic
Otec: Vadászfai Zenit

Zkoušky
Zkoušky

Zkoušky vloh  - 1. cena, 218 b.
Podzimní zkoušky
- 1. cena, 272b.
Zkoušky z vodní práce
- 1. cena, 80 b.
Lesní zkoušky ohařů
- 2. cena,
 219 b., nos 4 (známka 2 z barvy)
MLH, O pohár Premonstrátského kláštera, ohrádka+PZ+SZVP
 -
1. cena, 370 b., res. CACT!!!!
Všestranné zkoušky ohařů
- 2. cena, 434 b.,
Zkoušky z vodní práce
 - 1. cena, 86 b.
Podzimní zkoušky
 - 1. cena,
297 b., CACT !!!!!
Podzimní zkoušky
- 1. cena,
293b., VÍTĚZ
Všestranné zkoušky ohařů  -
1. cena, 473 b., nos 4, 2. místo

Výstavy
Výstavy

C. I. B & C. I. E
Grand Champion of Czech Rep.
Champion of Czech Republic
Champion ČMKÚ
Champion of Poland
Champion of Hungary
Candidate of a Champion of Ger.
res. European Winner 2014 Brno

BIG3, 5x BOB, 1x BOS
16x CAC (CWC, VDH)
6x CACIB, 3x res. CACIB
Národní vítěz 

Zdraví
Zdraví

DKK 0/0
Nenese gen dlouhé srtsti
Prostý očních dědičných vad